BG16RFOP002-2.077-0331-C01 | MODAK Ltd.

Дата на публикуване 16.02.2021г.

„МОДАК ООД“ СТАРТИРА ДЕЙНОСТИ ПО НОВ ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.077-0331-C01

„МОДАК“ ООД стартира дейности по проект, изпълняван по процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.

Главната цел на проекта с договор № BG16RFOP002-2.077-0331-C01 е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Получените средства са използвани за покриване на съществуващи постоянни основни разходи за възнаграждения и осигурителни вноски, през допустимия период на проекта.

Обща стойност: 147 970.00 лв., от които 125 774.50 лв.
европейско и 22 195.50 лв. национално съфинансиране, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Финансирането представлява помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Начало: 15.02.2021г.
Край: 15.05.2021г.