Политика на поверителност | MODAK Ltd.

За нас

Този сайт: https://modak.eu или накратко „Сайтът“ е собстеност на МОДАК ООД

Седалище и адрес на управление:
6649 гр. Кърджали, ул. Детелина 5
ЕИК: BG 108073033

Контактна форма и поверителност на лични данни

Сайтът разполага с контактна форма, в която Потребителят има възможност да напише своите имена, имейл и запитване. Тези данни не се предоставят на трети страни и служат само за комуникация между МОДАК ООД и Потребителят.